Koordinácia výstavy a bližšie informácie o výstave:

Veronika Müllerová

+421 908 903 273

energiazblizka@zivica.sk