Výstavu finančne podporuje:

Západoslovenská energetika, a.s., (ďalej len ZSE) je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1922. V roku 2002 sa stala súčasťou nemeckej energetickej skupiny E.ON. Dňom 1. júla 2007 sa zo ZSE vyčlenili do samostatných dcérskych spoločností služby prevádzky distribučnej sústavy ako aj obchod a predaj elektrickej energie. ZSE Energia, a.s., a Západoslovenská distribučná, a.s., sú 100 % dcérske spoločnosti ZSE. ZSE naďalej poskytuje zákaznícke služby vrátane fakturácie všetkým svojim zákazníkom – domácnostiam, podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského hospodárstva.

Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných rozhodnutí. Chceme zabezpečiť, aby z procesov a výsledkov podnikania mal prospech široký okruh ľudí. Zodpovedné podnikanie má priamy vplyv na lojalitu a spokojnosť zamestnancov. Zahŕňa konanie spoločnosti nielen v oblasti energetiky, ale aj voči miestnym komunitám a prostrediu. Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite a prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. 


Výstavu zabezpečuje:

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu  a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Sídli v Bratislave, vo Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová.

Poslaním Živice je učiť tak, aby oslovovala nielen intelekt, ale celú ľudskú bytosť:

• prináša inšpiratívne cesty vo vzdelávaní, nabáda k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti.
• ukazuje smer, prináša príklady, ponúka praktické riešenia
• povzbudzuje ľudí, aby hľadali vlastnú cestu k svetu založenému na slobode, zodpovednosti a úcte.

Hodnoty Živice sú:

• rešpekt ku slobode každého jedinca - veríme, že každý má právo hľadať vlastnú cestu
• zodpovednosť voči ostatným ľuďom a prírode okolo nás – vnímame ju ako nedeliteľnú súčasť slobody
• úcta ku všetkému živému, pretože všetko živé pramení z jediného bytia