10.12.2012

Stiahnite si učebné podklady pre jednotlivé sekcie Energie zblízka

energia doma 

Energia doma

02.06.2013

Časť Energia doma je určená pre žiakov prvého a druhého ročníka základných škôl. Tvorí ju niekoľko online aktivít dostupných na tomto portáli, ku ktorým je dostupný ďalší materiál určený na prácu v triede. S tlačenými materiálmi sa dá pracovať rôznymi spôsobmi, buď v nadväznosti na online aktivity na portáli, alebo samostatne.

Podklady pre sekciu Energia doma (pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ)

Učiteľská príručka

Pracovné hárky


Informačné listy

 

energia v meste 

Energia v meste

02.06.2013

Časť Energia doma je určená pre žiakov druhého až šiesteho ročníka základných škôl. Tvorí ju niekoľko online aktivít dostupných na tomto portáli, ku ktorým je dostupný ďalší materiál určený na prácu v triede. S tlačenými materiálmi sa dá pracovať rôznymi spôsobmi, buď v nadväznosti na online aktivity na portáli, alebo samostatne.

Podklady pre sekciu Energia v meste (pre žiakov 2. až 6. ročníka ZŠ)

Učiteľská príručka

Pracovné hárky


Informačné listy

 

Energia v krajine 

Energia v krajine

02.06.2013

Časť Energia v krajine je určená pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníka základných škôl. Tvorí ju niekoľko online aktivít dostupných na tomto portáli, ku ktorým je dostupný ďalší materiál určený na prácu v triede. S tlačenými materiálmi sa dá pracovať rôznymi spôsobmi, buď v nadväznosti na online aktivity na portáli, alebo samostatne.

Podklady pre sekciu Energia v krajine (pre žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ)

Učiteľská príručka

Pracovné hárky


Informačné listy

 

Energia vo svete

Energia vo svete

02.06.2013

Časť Energia vo svete je určená pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl. Tvorí ju niekoľko online aktivít dostupných na tomto portáli, ku ktorým je dostupný ďalší materiál určený na prácu v triede. S tlačenými materiálmi sa dá pracovať rôznymi spôsobmi, buď v nadväznosti na online aktivity na portáli, alebo samostatne.

Podklady pre sekciu Energia vo svete (pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ)

Učiteľská príručka


Pracovné hárky


Informačné listy