Putovná výstava o elektrine a energetike pre základné školy

Miesto a čas:

Výstava má putovný charakter, t.j. cestuje po základných školách zatiaľ v Bratislavskom a Nitrianskom kraji od februára do júna 2018.

Cieľová skupina:

Výstava je určená prioritne pre žiakov 7. – 9. ročníkov. Lektormi výstavy sú žiaci 8.–9. ročníkov, ktorí prejavujú záujem o danú problematiku (fyzika, konkrétne oblasť energií/elektrickej energie).

Priebeh výstavy:

Absolvovanie výstavy trvá minimálne 2 vyučovacie hodiny (ak to škole vyhovuje, môže si časovú dotáciu zvýšiť) a naraz ju absolvuje vždy len jedna trieda, ktorá sa rozdelí na 3 približne rovnaké menšie skupinky (po 8 – 10 žiakov). Každú skupinku si prevezme lektor – žiak (príp. dvojica lektorov) a odvedie si ju k svojmu exponátu, kde skupinka strávi cca. 20 - 25 minút. Skupinky sa postupne vystriedajú pri všetkých exponátoch a každý žiak tak má možnosť sa zapojiť do všetkých aktivít, ktoré výstava ponúka. Okrem troch hlavných lektorovaných exponátov je žiakom k dispozícii aj jeden vkladací panel a jeden súťažný informačný panel.